Saturday, March 12, 2011

Prothom Bristi

Abesh bhore bristi elo andhar alo mekhe

Jabe bujhi kon konner chokhe te jol rekhe

Dupur belae andhar khelae akash galo dheke

Bristi elo jhomjhomiye shukno mati dekhe.

Shohor tokhon bhijche vorey joler akul gaane

Dogdho hoa dupur bhashe kaker kalo snane.

Bristi elo hurmuriye thanda hawa beye

Janala dhore bhijche tokhon akti kalo meye.

Pagol hawa joriye takey korche matamati

Tar mukh bhije jae bristi hawae,ekla khelar sathi.

Bristi fota, jhaak bedhey sob asche dole dole

Chhobe j tar somosto ta, bhijiye debar chhole.

Dheur pore dheu utheche bristir jhake jhake

Akla meye ka k khojey adim megher faakey?

Bristi bhashey tar buke teo onno kothao bose

Hoyto sheo bhijche eka emoni abeshe.

Tar chokhe te kar mukh aj bhashey bristi bhorey?

Kalo meyer hridoy jurey brishti namey jorey.

Brishti bheja chul beye tar namey joler sur

Bristi bheja shohor tokhon joler neshae chur.

Bristi elo bristi elo bristi jhake jhake

Dui prante dui ti manush joler chhobi akey.

No comments:

Post a Comment